Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec.

 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał dla Burmistrza Biskupca promesę na remont dróg. Link do artykułu: TUTAJ
 • W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w Biskupcu modernizowane są kolejne ulice. Link do artykułu: TUTAJ

Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu.

Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego na terenie Miasta Biskupiec.

Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec.

 • Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu BDK zyska nowy sprzęt. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn. “Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec.” Link do artykułu: TUTAJ

Dostępny samorząd

 • Gmina Biskupiec pozyskała 100 tys. zł dofinansowania na poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec realizuje projekt “Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec” ze 100% dofinansowaniem ze środków PFRON. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec realizuje projekt “Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec” ze 100% dofinansowaniem ze środków PFRON. Link do artykułu: TUTAJ

Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec.

Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej – na potrzeby podtrzymywania tradycji biskupieckiej.

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 • Wykonawca kolejnych inwestycji wybrany! Link do artykułu: TUTAJ

Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu.

 • 17 maja 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na drodze gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu. Link do artykułu: TUTAJ
 • Ruszyła przebudowa kolejnej ulicy w naszym mieście! Link do artykułu: TUTAJ

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

 • Gmina Biskupiec rozpoczęła przebudowę ul. Grunwaldzkiej.  Link TUTAJ

Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, Gm. Biesowo

 • Gmina Biskupiec zmodernizowała drogę w Biesowie. Link do artykułu: TUTAJ

Modernizacja ciągu ulic Żelazna, Żytnia i Tartaczna 

 • W ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych na terenie miasta i gminy Biskupiec zostały zrealizowane następujące projekty. Link do artykułu TUTAJ
 • Modernizacja ciągu ulic Żelazna, Żytnia i Tartaczna nabiera już kształtów. Link do artykułu: TUTAJ

Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

 • 30 września Gmina Biskupiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu.” Link do artykułu: TUTAJ
 • 30 marca Gmina Biskupiec podpisała umowę z wykonawcą na dostawę kolejnego sprzętu do BDK. Link do artykułu: TUTAJ
 • Zakończyła się realizacja projektu „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu”. Link do artykułu: TUTAJ

Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy

 • Przedstawiciele Gminy Biskupiec podpisali umowy zapewniające dofinansowanie ze środków unijnych na ponad 13 mln złotych. Link do artykułu: TUTAJ
 • W Biskupcu podpisano umowy na budowę 4 km nowych tras na terenie miasta. Link do artykułu: TUTAJ
 • W całym mieście trwają widoczne prace nad realizacją zadania „Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą.” Link do artykułu: TUTAJ
 • Plac apelowy w byłej jednostce oraz okolice jeziora Kraks Mały już teraz pokazują swoje przyszłe rekreacyjne możliwości. Link do artykułu: TUTAJ
 • Nad jeziorem Kraksy powstały dwa pomosty i ławeczki wędkarskie. Link do artykułu: TUTAJ
 • Zakończyła się realizacja projektu „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy”. Link do artykułu: TUTAJ

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)

 • Gmina Biskupiec otrzymała ponad 4 mln 200 tys. zł dofinansowania na realizację dwóch projektów. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec realizuje projekt polegający na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”. Link do artykułu: TUTAJ

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)

 • Gmina Biskupiec otrzymała ponad 4 mln 200 tys. zł dofinansowania na realizację dwóch projektów. Link do artykułu: TUTAJ
 • W 2022 r. realizowane będą kolejne inwestycje poprawiające estetykę naszego miasta. Link do artykułu: TUTAJ
 • Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Plażowej powstanie rondo. Link do artykułu: TUTAJ

„Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec – etap II”

 • Świetlice Wiejskie i BDK otrzymały sprzęt elektroniczny. Link do artykułu: TUTAJ
 • Świetlice Wiejskie i BDK otrzymały sprzęt elektroniczny. Link do artykułu: TUTAJ 

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)

 • Gmina Biskupiec otrzyma dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy szpitala powiatowego. Link do artykułu: TUTAJ
 • Ponad 2 mln zł dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy szpitala w Biskupcu. Link do artykułu: TUTAJ
 • Rewitalizacja parku za Szpitalem Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu została zakończona. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec w 2020 roku realizowała projekt pt. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)”. Link do artykułu: TUTAJ

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

 • W poniedziałek (30 stycznia) marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski podpisali wstępne umowy na dofinansowanie inwestycji w naszym mieście z pieniędzy zarezerwowanych dla miast należących do sieci Cittaslow. Link do artykułu: TUTAJ
 • 27 lutego w Olsztynie Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Kaczmarczyk podpisali umowę na kwotę prawie 5,4 mln zł. Link do artykułu: TUTAJ
 • Ruszają prace nad przebudową ul. Dworcowej. Przewidywana jest zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Link do artykułu: TUTAJ
 • 15 czerwca podpisano umowę z wykonawcą na remont budynku dworca w Biskupcu. Link do artykułu: TUTAJ
 • Trwają intensywne prace na terenie całego budynku. Link do artykułu: TUTAJ
 • Trwa instalacja monitoringu miejskiego na terenie Biskupca. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE. Link do artykułu: TUTAJ
 • Na terenie biskupieckiego dworca trwają intensywne prace budowlane. Link do artykułu: TUTAJ
 • Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”. Link do artykułu: TUTAJ
 • Na terenie biskupieckiego dworca prace budowlane zbliżają się ku końcowi. Link do artykułu: TUTAJ
 • Modernizacja biskupieckiego dworca dobiega końca. Link do artykułu: TUTAJ
 • W piątek 6 sierpnia odbył się odbiór techniczny remontowanego budynku dworca. Link do artykułu: TUTAJ
 • Projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” dobiegł końca. Link do artykułu: TUTAJ

Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu realizowany przez Ludowy Klub Kolarski Warmia Biskupiec

 • Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej teren stadionu miejskiego zostanie wkrótce zmodernizowany. Link do artykułu: TUTAJ
 • W poniedziałek, 28 września podpisano umowę z wykonawcami, którzy zajmą się przebudową stadionu BKS „Tęcza” Biskupiec. Link do artykułu: TUTAJ
 • Biskupiecki Stadion Miejski zachwyca już z daleka. Link do artykułu: TUTAJ
 • 29 maja odbyło się oficjalne otwarcie biskupieckiego stadionu miejskiego. Link do artykułu: TUTAJ

Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu realizowany przez Biskupiecki Klub Sportowy Tęcza

 • Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej teren stadionu miejskiego zostanie wkrótce zmodernizowany. Link do artykułu: TUTAJ
 • W poniedziałek, 28 września podpisano umowę z wykonawcami, którzy zajmą się przebudową stadionu BKS „Tęcza” Biskupiec. Link do artykułu: TUTAJ
 • 29 maja odbyło się oficjalne otwarcie biskupieckiego stadionu miejskiego. Link do artykułu: TUTAJ

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec

 • W Biskupcu podpisano umowy na budowę 4 km nowych tras na terenie miasta. Link do artykułu: TUTAJ
 • W całym mieście trwają widoczne prace nad realizacją zadania „Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą.” Link do artykułu: TUTAJ
 • Budynek Centrum Kultury, Turystyki i Sportu przechodzi duże przeobrażenia. Link do artykułu: TUTAJ
 • Budynek Centrum Kultury, Turystyki i Sportu rośnie i nabiera kolorów. Link do artykułu: TUTAJ
 • Plac apelowy w byłej jednostce oraz okolice jeziora Kraks Mały już teraz pokazują swoje przyszłe rekreacyjne możliwości. Link do artykułu: TUTAJ
 • Po ponad rocznej przerwie drzwi Biskupieckiego Domu Kultury zostały ponownie otwarte. Link do artykułu: TUTAJ
 • Rozpoczęły się prace nad jeziorem Kraks Mały związane z utworzeniem miejsca do rekreacji. Link do artykułu: TUTAJ
 • Nowe miejsce do rekreacji nad jeziorem Kraks Mały- prace postępują. Link do artykułu: TUTAJ
 • Trwają prace związane z budową nowych placów zabaw na terenie Biskupca. Link do artykułu: TUTAJ
 • W Biskupcu trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem Parku Miejskiego i parku za BDK. Link do artykułu: TUTAJ
 • 1 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu Jacek i Agatka. Link do artykułu: TUTAJ
 • Zakończyła się realizacja projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”. Link do artykułu: TUTAJ