Projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” dobiegł końca.

Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się wyremontować niszczejący budynek byłego dworca PKP/PKS oraz wyposażyć go w niezbędny sprzęt. W ramach tego projektu zagospodarowano także teren wokół budynku, przebudowano ul. Dworcową, wybudowano ścieżkę rowerową oraz parking do obsługi budynku (działka nr 43/12). Ważnym zadaniem w ramach projektu było utworzenie centrum monitoringu wraz z budową sieci teletechnicznej na terenie rewitalizowanym miasta.

Wartość projektu ogółem: 8 225 695,88 zł

Dofinansowanie: 4 450 621,39 zł

w tym współfinansowanie UE w kwocie 4 005 559,25 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 445 062,14 zł.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:

Cel 1: Utworzenie centrum zawodowego w Biskupcu po roku 2021

Cel 2: Stworzenie bazy szkoleniowej dedykowanej w szczególności osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym po roku 2021.

loga