Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Kultury Turystyki i Sportu