Gmina Biskupiec realizuje projekt polegający na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej.

Projekt „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)” polega na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej w mieście. Otoczenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu z dnia na dzień zmienia się na naszych oczach. Powstaje tu m.in. nowe boisko i skocznia do skoków w dal, wymieniane są nawierzchnie: placu, chodników, krawężników, obrzeży, schodów i zatoki postojowej. Docelowo utworzone zostaną: kolorowy i w pełni wyposażony plac zabaw, siłownia zewnętrzna dla dzieci oraz miejsce ze strefą gier. Całkowicie zmienia się też otoczenie Przedszkola Samorządowego nr 5. Przede wszystkim wybudowany został tam nowy, większy parking, a istniejący jest remontowany. Przedszkolny plac zabaw zyska także nowe urządzenia zabawowe, a scena zostanie odrestaurowana.
Przypominamy, że zmieni się także otoczenie wokół SP 3 w Biskupcu wymienione zostaną także zniszczone nawierzchnie oraz ogrodzenie wokół istniejących boisk i hali. Ponadto wybudowana zostanie wiata śmietnikowa połączona dachem z wiatą rowerową.
Zagospodarowany zostanie również skwer na skrzyżowaniu ulic: Krynicznej i Chrobrego. Dodatkowo wszystkie tereny zyskają nową roślinność, oświetlenie i elementy małej architektury. Całkowita kwota projektu wynosi: 3 045 111,80 zł, kwota dofinansowania: 2 588 345,03 zł.
Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

logotypy