Stowarzyszenia, organizacje, instytucje.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi