W 2022 r. realizowane będą kolejne inwestycje poprawiające estetykę naszego miasta.  

29 grudnia w Urzędzie Miejskim w Biskupcu Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski podpisał umowę na przebudowę skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Plażowej na skrzyżowanie typu rondo. Inwestycja jest możliwa dzięki funduszom w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. W ramach projektu wykonany zostanie także szereg innych prac modernizacyjnych. Zmodernizowany zostanie plac przy kościele bł. Karoliny, który zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, chodniki, ponad 50 miejsc parkingowych, ścieżkę rowerową, monitoring. Na terenie zielonym pomiędzy parkingami przy kościele bł. Karoliny a „Netto” utworzony zostanie teren przestrzeni publicznej z ławeczkami i elementami małej architektury. Zagospodarowana zostanie również skarpa przy Browarze. Wykonawcą inwestycji została firma TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego. Całkowita kwota robót budowlanych wynosi: 2 700 000,00 zł , natomiast kwota dofinansowania to: 1 611 654,95 zł. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na wiosnę 2022 roku.