Zakończyła się realizacja projektu „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu”.

Gmina Biskupiec w latach 2018-2022 realizowała projekt pt. „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wyniosła 3 982 652,76 zł natomiast dofinansowanie to kwota 1 849 578,15 zł w tym współfinansowanie UE w kwocie 1 664 620,34 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 184 957,81 zł.
Przedmiotem projektu jest nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu poprzez rozbudowę budynku oraz zakup środków trwałych. W ramach prac wykonano: rozbudowę z częściową nadbudową budynku przy ul. Matejki 5, roboty elektryczne, roboty sanitarne, zakup środków trwałych (system nagłośnieniowy, system oświetlenia scenicznego).

Założeniem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Biskupiec. Zostanie to zrealizowane dzięki realizacji dwóch celów:
Cel 1: Zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury w Gminie Biskupiec po roku 2022
Cel 2: Efektywne wykorzystanie zasobów kultury – Centrum Kultury w Biskupcu po roku 2022

loga