Ruszyła przebudowa kolejnej ulicy w naszym mieście!

Gmina Biskupiec pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 185 535,00 zł na przebudowę ul. Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji wykonany zostanie tu szereg prac m.in. przebudowa chodnika oraz utworzenie ścieżki rowerowej, przebudowa zjazdów, budowa przejścia dla pieszych, montaż znaków, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, nasadzenia drzew i zagospodarowanie zielenią wraz z zabezpieczeniem drogi i infrastruktury technicznej matami antykorzeniowymi. Koszt całej inwestycji wynosi 2 471 070,00 zł. Prace właśnie ruszyły, pozostało tylko czekać na jej efekty.

dofinansowanie logo