Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”.

Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Biskupcu trwają prace modernizacyjne i rewitalizacyjne, m.in.: remontowany jest budynek byłego dworca PKP/PKS, zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt. W ramach tego projektu zagospodarowano także teren wokół budynku, przebudowano ul. Dworcową, wybudowano ścieżkę rowerową oraz parking do obsługi budynku (działka nr 43/12). Ważnym zadaniem w ramach projektu było utworzenie centrum monitoringu wraz z budową sieci teletechnicznej na terenie rewitalizowanym miasta.

Wartość projektu ogółem: 8 110 803,91zł
Dofinansowanie: 4 450 621,39zł

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich.

logo