Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”.

Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Biskupcu trwają prace modernizacyjne i rewitalizacyjne, m.in.: remontowany jest budynek byłego dworca PKP/PKS, zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt. W ramach tego projektu zagospodarowano także teren wokół budynku, przebudowano ul. Dworcową, wybudowano ścieżkę rowerową oraz parking do obsługi budynku (działka nr 43/12). Ważnym zadaniem w ramach projektu było utworzenie centrum monitoringu wraz z budową sieci teletechnicznej na terenie rewitalizowanym miasta.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita kwota projektu wyniosła 8 225 695,88 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 4 450 621,40 zł w tym współfinansowanie UE w kwocie 4 005 559,25 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 445 062,39 zł.

logo

loga