W ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych na terenie miasta i gminy Biskupiec zostały zrealizowane poniższe projekty:

  • „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu”
  • „Budowa i przebudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ciągu ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna”
  • „Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, Gm. Biskupiec”
  • „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.”
  • „Budowa infrastruktury na działkach nr geod. 564, 602/2 obręb 5 M. Biskupiec oraz nr 45/1 obręb 4 M. Biskupiec.”
  • „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku 100 mb wraz z wymianą 3 studni, wymianą rury na średnicę 315 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w Biskupcu.”grafika fundusz inicjatyw lokalnych