Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej. Otoczenie SP 2 w Biskupcu już teraz zmieniło się nie do poznania. Powstało tu m.in. nowe boisko i skocznia do skoków w dal, wymienione zostały nawierzchnie: placu, chodników, krawężników, obrzeży, schodów i zatoki postojowej. Ponadto  do dyspozycji dzieci utworzone zostały kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miejsce ze strefą gier. Zmieniło się też otoczenie Przedszkola Samorządowego nr 5. Przede wszystkim wybudowany został tam nowy, większy parking i wyremontowany istniejący. Plac zabaw zyskał nowe urządzenia zabawowe. Docelowo odrestaurowana zostanie także istniejąca scena.

Wokół SP 3 w Biskupcu wymieniane są zniszczone nawierzchnie oraz ogrodzenie wokół istniejących boisk i hali. Ponadto wybudowana zostanie wiata śmietnikowa połączona dachem z wiatą rowerową.
Prace rozpoczęły się również na skwerze na skrzyżowaniu ulic: Krynicznej i Chrobrego. Powstanie tu przyjemne miejsce do odpoczynku z ławeczkami i nową roślinnością. Dodatkowo wszystkie tereny zyskają nową roślinność, oświetlenie i elementy małej architektury. Całkowita kwota projektu wynosi: 3 045 111,80 zł, kwota dofinansowania: 2 588 345,03 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.