Gmina Biskupiec zrealizowała projekt pn. “Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec”.

Gmina Biskupiec zrealizowała projekt “Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec” ze 100% dofinansowaniem ze środków PFRON. Projekt “Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec” polegał na poprawie dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Biskupcu oraz jednostkach podległych. Urzędnicy otrzymali ramki do podpisu, które umożliwią osobom z problemami wzroku, niedowidzącymi lub z dużą wadą składanie podpisu pod dokumentami. Zamontowane zostały także tabliczki z opisami pomieszczeń w alfabecie Braille’a na parterze. Na każdym piętrze zawisły tyflomapy. To mapa czytana za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu (częściowo) wzrokiem, przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących. W punkcie obsługi interesanta ustawiono tablet ze specjalnie przygotowanym materiałem w jez. migowym. Pojawiły się także nakładki na poręcze wspomagające orientacje w Urzędzie na klatce schodowej dzięki zawartym na nich informacjach o numerach pięter. Powstały również karty do komunikacji które trafiły do szkół, MOPS i na stanowiska urzędnicze. Najważniejszym punktem był montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych do budynku w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i biblioteka. Platforma posłuży nie tylko osobom na wózkach ale także matkom z dziećmi w wózku, które korzystają z pomocy mops czy wypożyczają książki z biblioteki.

W ramach projektu już wcześniej w Urzędzie Miejskim zainstalowano pętle indukcyjne, zakupiono również krzesła ewakuacyjne, które zostały zamontowane na ostatnim piętrze Urzędu Miejskiego oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wizualnej przemianie uległa również klatka schodowa w ratuszu. Szklane drzwi, które trudno dostrzec osobom z problemami wzroku, zostały oklejone i teraz zachwycają wizerunkiem Biskupca, co oczywiście również zwiększa widoczność. Na klatce schodowej zastosowano również dodatkowe, kontrastowe pasy ostrzegawcze, a spoczniki zostały oznaczone w celu zwiększenia widoczności.

Kwota grantu wyniosła 100 000,00 zł i jest to 100% dofinansowania.