Zdjęcia oraz informacje o kosztach dwóch projektów

Gmina Biskupiec otrzymała ponad 4 mln 200 tys. zł dofinansowania na realizację dwóch projektów.

„Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)”, będzie polegał m.in. na przebudowie skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Plażowej. W tym miejscu powstanie rondo. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także układ ścieżek rowerowych. Ponadto zagospodarowana zostanie skarpa przy Browarze. Na terenie zielonym pomiędzy parkingami przy Kościele Bł. Karoliny a „Tesco”, utworzony zostanie teren przestrzeni publicznej z ławeczkami i elementami małej architektury. Uporządkowany zostanie także parking przy kościele, a całość zyska nową roślinność.
Całkowita kwota projektu wynosi: 2 631 737,99 zł, kwota dofinansowania: 1 611 654,95 zł.

Projekt „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”, będzie polegał na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej. Otoczenie SP 2 w Biskupcu zmieni się nie do poznania. Powstanie tu m.in. nowe boisko i skocznia do skoków w dal, wymienione zostaną nawierzchnie: placu, chodników, krawężników, obrzeży, schodów i zatoki postojowej. Ponadto utworzone zostaną: kolorowy i w pełni wyposażony plac zabaw, siłownia zewnętrzna dla dzieci oraz miejsce ze strefą gier.

Wokół SP 3 w Biskupcu wymienione zostaną także zniszczone nawierzchnie oraz ogrodzenie wokół istniejących boisk i hali. Ponadto wybudowana zostanie wiata śmietnikowa połączona dachem z wiatą rowerową.
Zagospodarowany zostanie również skwer na skrzyżowaniu ulic: Krynicznej i Chrobrego.
Całkowicie zmieni się też otoczenie Przedszkola Samorządowego nr 5. Przede wszystkim wybudowany zostanie tam nowy, większy parking i wyremontowany istniejący. Plac zabaw zyska nowe urządzenia zabawowe. Odrestaurowana zostanie także istniejąca scena.
Dodatkowo wszystkie tereny zyskają nową roślinność, oświetlenie i elementy małej architektury. Całkowita kwota projektu wynosi: 3 045 111,80 zł, kwota dofinansowania: 2 588 345,03 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska EFRR