Zakończyła się realizacja projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”.

Gmina Biskupiec w latach 2018-2021 realizowała projekt pt. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Całkowita kwota projektu wyniosła 15 715 233,61 zł natomiast dofinansowanie to kwota 10 047 526,66 zł w tym współfinansowanie UE w kwocie 9 042 773,99 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 1 004 752,67 zł.
Przedmiotem projektu było utworzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec. W ramach realizacji projektu przebudowano ul. Ogrodową, dostosowano pomieszczenia i otoczenie budynku Centrum Kultury Turystyki i Sportu do potrzeb utworzenia Centrum Kulturalnego, w tym wykonano remont i termomodernizację budynku CKTiS, wyposażono budynek CKTiS w system nagłośnieniowy i system oświetlenia scenicznego, utworzono ciągi pieszo–jezdne na terenie rewitalizowanym miasta, zagospodarowano tereny zielone na terenie miasta Biskupiec (skwer przy ul. Armii Krajowej i Dworcowej, teren przy ul. Żeromskiego, rondo na Pl. Wolności, park przy ul. Ogrodowej, cześć terenu – działka nr 43/12, Park przy ul. Wiosennej), zagospodarowano teren przy ul. Żeromskiego oraz cześć terenu – działka nr 43/12, zagospodarowanie też tereny publiczne poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku przyległego do CKTiS, zagospodarowano teren przyległy do jez. Kraksy, wybudowano korty tenisowe w parku miejskim (wraz ze ścianką wspinaczkową) przy ul. Wiosennej, wybudowano ścianki wspinaczkowe w parku przy ul. Wiosennej oraz na terenie rekreacyjnym przy ul. Kopernika, wybudowano siłownię plenerową przy ul. Kopernika (wraz z boiskami, parkiem), w parku miejskim przy ul. Wiosennej (przy Stadionie Miejskim), wybudowano place zabaw przy ul. Poznańskiej, przy ul. A. Mickiewicza, przy ul. B. Chrobrego i w parku miejskim przy ul. Wiosennej.
W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:
Cel 1: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Biskupca po roku 2021.
Cel 2: Dostosowanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu do potrzeb utworzenia Centrum Kulturalnego po roku 2021.

loga