Gmina Biskupiec w 2020 roku realizowała projekt pt. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)”.

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wyniosła 2 457 376,21 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 1 999 200,00 zł w tym współfinansowanie UE w kwocie 1 799 280,00 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 199 920,00 zł. W ramach projektu teren przy ul. Armii Krajowej został całkowicie zagospodarowany, a pacjenci szpitala oraz mieszkańcy mogą korzystać z nowego ciągu pieszo – jezdnego wraz z miejscami postojowymi. Został również zrewitalizowany istniejący park, w którym powstał ogród sensoryczny ze strefami dotyku, zapachu, dźwięku i smaku, zamontowane zostały ławeczki, stoły do gry w szachy i ping ponga, siłownia plenerowa oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Oprócz tego na terenie parku znajdują się nowo nasadzone drzewa i kwiaty, a także budki dla owadów. Dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed wandalami cały obiekt jest monitorowany. W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele: Cel 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej na terenie Biskupca po roku 2020, Cel 2: Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców i budowania trwałego poczucia tożsamości i więzi mieszkańców z historyczną zabudową miejską Biskupca po roku 2020.

loga