Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu BDK zyska nowy sprzęt.

Gmina Biskupiec pozyskała ponad 2 miliony złotych dofinansowania na zakup środków trwałych na potrzeby działalności Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu. W ramach projektu zaplanowano zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia pracowni modelarskiej m.in. w drukarkę 3D, nagłośnienia i wyposażenia sceny BDK, zakup nowych komputerów z programami graficznymi, które trafią do pracowników CKTiS oraz zakup wyposażenia poligraficznego.

Celem realizacji projektu jest m.in.: zwiększenie ilości osób korzystających z oferty domu kultury, rozbudowa oferty kulturalnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 2 568 592,63 zł

Kwota dofinansowania: 2 080 303,17 zł

Projekt dofinansowano  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nazwa działania: Infrastruktura kultury 1.6. Poddziałanie: Instytucje kultury.

logo

na zdjęciu Burmistrz Biskupca, Skarbnik Gminy i Marszałek Województwa