Zakończyła się realizacja projektu „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy”.

Gmina Biskupiec w latach 2018-2021 realizowała projekt pt. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy” )” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wyniosła 3 007 333,59 zł natomiast dofinansowanie to kwota 1 247 046,03 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 1 122 341,43 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 124 704,60 zł.
W wyniku realizacji inwestycji została stworzona baza do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nowe możliwości wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie terenu będzie zachęcało mieszkańców do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. W ramach projektu wybudowano 1 km ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Kraksy, na której ustawiono ławeczki, kosze na śmieci, stojak rowerowy i tablicę informacyjną. Na jeziorze wybudowano pomost rekreacyjny, pomost do cumowania sprzętu pływającego oraz 6 pomostów (ławeczek) wędkarskich. Uporządkowano również strefę przybrzeżną jeziora Kraksy Małe.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:
Cel 1: Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Biskupca nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego po roku 2021.
Cel 2: Wzrost liczby odwiedzin turystów w Biskupcu po roku 2021.
Cel 3: Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad jeziorem Kraksy po roku 2021

loga