W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w Biskupcu modernizowane są kolejne ulice.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w Biskupcu zakończyły się już prace na ulicach Uroczej i Repatriantów. Obecnie remontowana jest ulica Zielona oraz tzw. łącznik ulic Okrężnej i Polnej. W ramach inwestycji zniszczona nawierzchnia jezdni, jak i chodników zostanie wymieniona, wykonywana jest również nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna. W ramach realizacji tego projektu przebudowana zostanie także ulica Sikorskiego. Łączna kwota wsparcia wynosi z ponad 3 mln 400 tys. zł, co stanowi 95% kosztów inwestycji.

Ruszyły również prace na 6 innych ulicach w mieście: Klonowej, Akacjowej, Bukowej, Wojska Polskiego, Śmiałej i Okrzei. Środki w wysokości ponad 1 mln zł na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji przebudowywana jest nawierzchnia jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem nowej infrastruktury. Łączny koszt zadania to ponad 2 mln zł.