Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Plażowej powstanie rondo.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji pn. przebudowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Plażowej na skrzyżowanie typu rondo. W pierwszej kolejności prowadzone są badania archeologiczne, następnie rozpoczną się roboty budowlane. W ramach projektu zmodernizowany zostanie także plac przy kościele bł. Karoliny, który zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, chodniki, ponad 50 miejsc parkingowych, ścieżkę rowerową i monitoring. Na terenie zielonym pomiędzy parkingami przy kościele bł. Karoliny a „Netto” utworzony zostanie teren przestrzeni publicznej z ławeczkami i elementami małej architektury. Zagospodarowana zostanie również skarpa przy Browarze. Wykonawcą inwestycji została firma TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego. Całkowita kwota robót budowlanych wynosi: 2 700 000,00 zł , natomiast kwota dofinansowania to: 1 611 654,95 zł. Inwestycja jest możliwa dzięki funduszom w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.