Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa (doc)

Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa (pdf)

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (doc)

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (pdf)

Wniosek o migracje aktu stanu cywilnego (doc)

Wniosek o migracje aktu stanu cywilnego (pdf)

Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu małżeństwa art. 99 pasc (doc)

Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu małżeństwa art. 99 pasc (pdf)

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia (doc)

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia (pdf)

Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia art. 99 pasc (doc)

Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia art. 99 pasc (pdf)

Wniosek o odpis aktu urodzenia małżeństwa zgonu (doc)

Wniosek o odpis aktu urodzenia małżeństwa zgonu (pdf)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (doc)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (pdf)

Wniosek o sprostowanie aktu zgonu (doc)

Wniosek o sprostowanie aktu zgonu (pdf)

Wniosek transkrypcje aktu małżeństwa (doc)

Wniosek transkrypcje aktu małżeństwa (pdf)

Wniosek o transkrypcje aktu urodzenia (doc)

Wniosek o transkrypcje aktu urodzenia (pdf)

Wniosek o transkrypcje aktu zgonu (doc)

Wniosek o transkrypcje aktu zgonu (pdf)

Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa (doc)

Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa (pdf)

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia (doc)

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia (pdf)

Wniosek uzupełnienie aktu zgonu (doc)

Wniosek uzupełnienie aktu zgonu (pdf)

Wniosek dot. UE o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza UE 2016-1191 (doc)

Wniosek dot. UE o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza UE 2016-1191 (pdf)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf)

Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf)

Zgłoszenie pobytu stałego (pdf)

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf)

Oświadczenie o pomocy deminimis dla rolników (doc)

Oświadczenie do wniosku o ulgę inwestycyjną (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa (doc)

Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (pdf)

Wniosek o zastosowanie zwolnienia, ulgi w podatku rolnym z tytułu wydzierżawienia gruntów (pdf)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pdf)

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego (pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o ulgę inwestycyjną (pdf)

Podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej (pdf)

DR-1 deklaracja na podatek rolny (doc)

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach-przedmioty podlegające opodatkowaniu (doc)

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach dane pozostałych podatników (doc)

IL-1 informacja o lasach (doc)

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach-przedmioty zwolnione (doc)

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (doc)

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (doc)

DL-1 deklaracja na podatek leśny (doc)

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (doc)

IR-1 informacja o gruntach (doc)

ZDL-2 załącznik przedmioty zwolnione z opodatkowania (doc)

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (doc)

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (doc)

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania (doc)

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (doc)

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (doc)

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach-dane pozostałych podatników (doc)

ZDL-1 załącznik-przedmioty podlegające opodatkowaniu (doc)

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (doc)

ZIN- 1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (doc)

ZIN-3 załącznik do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych-dane-pozostalych-podatnikow (doc)

Wniosek o cesje umowy dzierżawy gruntu (doc)

Wniosek o cesje umowy dzierżawy gruntu (pdf)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego (doc)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego (pdf)

Wniosek o zamianę nieruchomości (doc)

Wniosek o zamianę nieruchomości (pdf)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego (doc)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego (pdf)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego (doc)

Wniosek najemcy o przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego (pdf)

Wniosek o zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania (doc)

Wniosek o zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania (pdf)

Wniosek zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (doc)

Wniosek zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (pdf)

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu (doc)

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu (pdf)

Wniosek o sprzedaż dzierżawionej nieruchomości gruntowej która została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę (doc)

Wniosek o sprzedaż dzierżawionej nieruchomości gruntowej która została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę (pdf)

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (doc)

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (pdf)

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (doc)

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (pdf)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele nie rolne (doc)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele nie rolne (pdf)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele rolne (doc)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele rolne (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty (doc) (pdf)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (doc)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (pdf)

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ust o gospodarce nieruchomościami (żądanie sprzedaży)

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego garaże

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz rolnej

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu na podstawie art.32 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami