ZaprojektujMY razem kulturę

  biskupieckie inicjatywy kulturalne

CKTiS w programie Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023

Informujemy, że Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

W ramach dofinansowanego Zadania I – INICJATYWY LOKALNE do realizacji będą dwa etapy:

  • Etap I – Diagnoza
  • Etap II – Inicjatywy oddolne