RZECK

Adres: RZECK 79, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: ZBIGNIEW KLONOWSKI

Gospodarz świetlicy: ZBIGNIEW KLONOWSKI