SADOWO

Adres: SADOWO 29, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: JUSTYNA GROMKO

Gospodarz świetlicy: MALWINA RELIGA