Galeria Ziemi Biskupieckiej
Galeria Ziemi Biskupieckiej funkcjonuje od listopada 2014 r. Celem jej utworzenia było zgromadzenie w jednym miejscu eksponatów, fotografii i przedmiotów obrazujących zmiany, jakie zaszły na przestrzeni dziesięcioleci w Biskupcu i jego okolicach. Galeria powstała dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków własnych Gminy Biskupiec oraz dofinansowanego w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Można w niej obejrzeć stare fotografie, przedmioty codziennego użytku, znaleziska archeologiczne, gazety, przedmioty związane z browarnictwem i inne ciekawe eksponaty.
Wejście do Galerii Ziemi Biskupieckiej mieszczącej się w Domu Pracy Twórczej “SORBOMA” przy Placu Wolności 6a jest możliwe poprzez wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem Informacji Turystycznej przy Placu Wolności 5C, tel. 89 715 47 42
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689203174517459&id=244403155664132

AKTUALNA WYSTAWA: 10.ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH “JESZCZE POLSKA TUTAJ NIE ZGINĘŁA”