RUKŁAWKI

Adres: RUKŁAWKI 17, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: EWA MICHNA

Gospodarz świetlicy: DANUTA MICHALAK