Wystawa aparatów fotograficznych im. Wiesława Borowskiego

w Domu Pracy Twórczej “SORBOMA” przy Placu Wolności 6a. Ekspozycja liczy 1400 modeli. Najstarszy z eksponatów pochodzi z 1884 roku, a każdy prezentowany model jest inny. W 2017 roku wystawa otrzymała certyfikat potwierdzający, że zebrana kolekcja aparatów fotograficznych jest największa w Polsce. W 2021 roku, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych z Fundacji BGK pt.” Warmia w obiektywie wspomnień” w galerii powstało drzewo z metaloplastyki z historycznymi zdjęciami, które dopełniają całokształt zebranych eksponatów.

Wystawa jest sławna w Polsce i za granicą.

Zapraszamy, wystawa czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej tel. 89 715 47 42

https://www.facebook.com/cktisbiskupiec/videos/1592302334121677
https://www.facebook.com/page/244403155664132/search/?q=WIES%C5%81AW%20BOROWSKI
https://ro.com.pl/rekordzista-ma-ponad-1500…/01404023