STANCLEWO

Adres: STANCLEWO 41D, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: MARIUSZ GUTOWSKI

Gospodarz świetlicy: WIESŁAWA WYRZYKOWSKA