LIPOWO

Adres: LIPOWO, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: JADWIGA PIÓRKOWSKA

Gospodarz świetlicy: JADWIGA PIÓRKOWSKA