ZARĘBIEC

Adres: ZARĘBIEC 11, 11-300 BISKUPIEC

Sołtys: JADWIGA BEATA KOSTYRA

Gospodarz świetlicy: JADWIGA BEATA KOSTYRA