Modernizację przeprowadzono w ramach projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec”, który jest  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020oś 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Unijne dofinansowanie udało się pozyskać dzięki przynależności Biskupca do Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow. Ostatnim wydarzeniem w BDK przed jego zamknięciem był „Ostatni seans w Starym Kinie” W tym czasie pracownicy Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu przenieśli się do Domu pracy Twórczej Sorboma. Wydarzenia kulturalne i edukacyjne toczyły się normalnym rytmem…

https://www.youtube.com/watch?v=ZzlV7INRiKc

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxXOOdUx0uA