herb (w wersji graficznej)

Zasady używania herbu.

Patronat Burmistrza.

Jak uzyskać patronat burmistrza? Jak prawidłowo używać herbu gminy? Przypominamy zasady obowiązujące w Biskupcu.

Burmistrz Biskupca informuje, iż każdy podmiot korzystający z herbu Gminy Biskupiec powinien stosować się do uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 22 czerwca 2016 r., w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Biskupiec.
Zgodnie z jej treścią Rada Miejska upoważnia Burmistrza Biskupca do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania wizerunku herbu gminy. Wobec powyższego został opracowany wzór wniosku, który należy wypełnić i przesłać na adres Urzędu Miejskiego w sytuacji gdy dany podmiot jest zainteresowany użyciem herbu.
Należy zwracać szczególną uwagę na jakość, kształt, proporcje i kolor zamieszczanego na różnych materiałach herbu tak, by zapewnić mu należytą cześć i szacunek. Właściwy herb w wersji do pobrania znajduje się pod artykułem.

Jednocześnie przypomina, iż wymagane jest każdorazowo uzyskanie zgody na objęcie patronatem Burmistrza Biskupca wydarzenia, publikacji itp. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, bez dodatkowego przypomnienia należy:

  • podać do publicznej wiadomości oraz zamieszczać we wszelkich informacjach prasowych, medialnych informacji o patronacie Burmistrza Biskupca
  • przesyłać bez zbędnej zwłoki na adres promocja@biskupiec.pl materiały tworzone na potrzeby promocji projektu (wydarzenia, publikacji itp.), a po jego zakończeniu o złożenie relacji z wydarzenia oraz dokumentacji fotograficznej (od 5 do 15 zdjęć). Materiały te mogą być wykorzystywane do promocji Gminy Biskupiec w mediach.
  • jeśli jest to możliwe zamieścić odpowiedni baner podczas wydarzenia i właściwie go wyeksponować.

Poniżej wykaz niezbędnych dokumentów: