jabłko
logo szkoły promującej zdrowie
mapa i kompas logo BnO
Od 2005 roku znajdujemy się w sieci szkół promujących zdrowie.
Nasza placówka we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną planowo
i systematycznie tworzy środowisko społeczne i fizyczne
sprzyjające zdrowiu i samopoczuciu całej społeczności szkolnej.
Naszym priorytetem jest wspieranie kompetencji uczniów
i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Szkoła to miejsce, które umożliwia aktywne uczestnictwo
w działaniach na rzecz zdrowia.
To w niej następuje realizacja zadań zdrowotnych,
które wpływają na jakość życia naszych uczniów,
a w  perspektywie na kondycję zdrowotną społeczności szkolnej
i osiągane przez nią wyniki w nauce.