HISTORIA SZKOŁY

Historia szkoły odtwarzana była na podstawie różnego rodzaju zapisków i wypowiedzi osób związanych ze szkołą oraz zachowanych fragmentów kronik szkolnych tworzonych na różnym etapie istnienia szkoły i dokumentów.

ZARYS HISTORII SZKOłY

Początek informacji o naszej szkole to czasy powojenne.  Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej szkoły polskie na tych terenach były likwidowane. Po zakończeniu działań wojennych zaczęto odbudowywać organizację szkolnictwa. Obok troski o poprawę warunków w szkołach już istniejących przeprowadzono szeroką akcję budowy nowych szkół .

W 1945/46r. w Kobułtach naukę rozpoczęły pierwsze roczniki uczniów w budynku należącym do parafii kościoła ewangelicko – augsburskiego. Następnie siedzibę szkoły przeniesiono do budynku byłego przedszkola i dodatkowo wynajmowano dwie klasy u Państwa Sylwestrzaków.

czarno -białe zdjęcie przedstawia uczniów w ławkach
czarno -białe zdjęcie przedstawia uczniów w ławkach
czarno -białe zdjęcie przedstawia uczniów w ławkach

W 1959 r. w Kobułtach istniała też Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jednak po przeszkoleniu miejscowej młodzieży pragnącej skorzystać z tej formy szkolenia polegającego na zdobyciu niezbędnego wykształcenia szkoła ta uległa likwidacji.
1 września 1966 roku nastąpiło otwarcie nowej ośmioklasowej szkoły- “Tysiąclatki”.

zdjęcie przedstawia budynek szkoły w oddali
arno - białe zdjęcie przedstawia uczniów z nauczycielką
klasa biologiczna dawna

KLASA BIOLOGICZNA

KLASA POLONISTYCZNA dawna

KLASA POLONISTYCZNA

Dzięki wysokim nakładom na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkół możliwe było stworzenie nowych pomieszczeń w szkole, podzielonych zgodnie z ich przeznaczeniem, np. była klasa biologiczna, historyczna, polonistyczna, klasy dla najmłodszych itd.

                  KLASA HISTORYCZNA                              KLASA MUZYCZNA

klasa fizyczno - techniczna dawna

KLASA FIZYCZNO – TECHNICZNA

KLASA MATEMATYCZNA dawna

KLASA MATEMATYCZNA

W związku z reformą oświaty cykl kształcenia uległ zmianie. Rok szkolny 1998/1999 był przełomowy.

Klasa szósta skończyła szkołę podstawową, a klasa siódma kontynuowała naukę w klasie ósmej.
Rok 2000 zakończył edukowanie dzieci w systemie szkoły ośmioklasowej.
Kolejne ważne wydarzenie w dziejach szkoły to rok 2008 rozpoczęto budowę hali gimnastycznej utworzenie Zespołu Szkół , w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole.
Od 2017  powrócił system ośmioklasowy, ostatnie roczniki klas gimnazjalnych w latach 2017–2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi”. 
zdjęcie grupowe klasy
zdjęcie grupowe klasy
zdjęcie grupowe klasy

Rok szkolny 2017/2018 ukończyły dwie klasy ostatnia klasa gimnazjum i pierwsza po reformie klasa ósma.

Zdęcie przedstawia absolwentów ostatniej klasy gimnazjum i pierwszej klasy ósmej

Na przestrzeni 64 lat istnienia szkoły do kadry kierowniczej należeli:
1.     od roku 1945 –
-Mieszczerykowska Jadwiga,
-Przedpełski Janusz,
-Piotrowski Zbigniew ,
-Szczypińska Jadwiga

2.     1966 r. – Florczyńska Jadwiga
3.     1969 r. – Lech Jan
4.     1976 r. – Rydwański Kazimierz
5.     1992 r. – Kąpińska Barbara
6.     2002 r. – Dziąba Urszula – obecny dyrektor