Świetlica szkolna dostępna jest w godzinach: od 6.45 do 16.00

Świetlica szkolna służy uczniom:

  • dojeżdżającym do szkoły i powracającym komunikacją do domu
  • oczekującym na zajęcia dodatkowe,
  • których rodzice pracują

Warunkiem korzystania ze świetlicy jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku do kierownika świetlicy. Uczeń przebywa na świetlicy zgodnie harmonogramem podanym przez rodzica/ opiekuna prawnego. Wszelkie zmiany rodzic ustala z nauczycielami świetlicy w formie pisemnej. W przypadku kiedy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie, (a lekcje te nie są ostatnimi lub pierwszymi) ma obowiązek przebywania na świetlicy szkolnej.

Rodzice oczekują na dziecko przebywające na świetlicy przed wejściem głównym do szkoły. Komunikują swoje przybycie za pomocą telefonu  – 794 131 202

Uczniów przebywających w świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy oraz regulamin oceny zachowania.