Zapraszamy Państwa do korzystania z tej formy wpłat na Radę Rodziców.

Wpłaty na konto:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu

nr konta: 

23 1020 3639 0000 8802 0124 5166

tytułem: wpłata na Radę Rodziców za: 
np.Jana Kowalskiego z kl. III A

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł od ucznia.

PRZEDSTAWICIELE KLAS DO RADY RODZICÓW

Oddział 0 – Agnieszka Kandybowicz

Klasa 1a – Monika Petryka

Klasa 1b – Katarzyna Komsta – Przewodnicząca Rady Rodziców

Klasa 1c – Sandra Piotrowska

Klasa 2a – Bożena Deptuła – Hetman – Skarbnik Rady Rodziców

Klasa 2b – Joanna Rejner – Komisja Rewizyjna

Klasa 2c – Malwina Kucio

Klasa 3a – Adam Janicki – Komisja Rewizyjna

Klasa 3b – Aneta Leszczak

Klasa 4a – Wioletta Góralska

Klasa 4b – Aneta Rozberg

Klasa 5a – Ewelina Garasimowicz

Klasa 5b – Joanna Wosik

Klasa 6a – Sylwia Michałek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Klasa 6b – Anna Derbin

Klasa 7a – Ewa Kornak

Klasa 8a – Sylwia Iwańska – Sekretarz Rady Rodziców

Klasa 8b – Katarzyna Paszkowska – Piskorz

Klasa 8c – Joanna Kowalska