Zapraszamy Państwa do korzystania z tej formy wpłat na Radę Rodziców.

Wpłaty na konto:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu

nr konta: 

23 1020 3639 0000 8802 0124 5166

tytułem: wpłata na Radę Rodziców za: 
np.Jana Kowalskiego z kl. III A

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł od ucznia.

PRZEDSTAWICIELE KLAS DO RADY RODZICÓW

Oddział 0 – Kościeszyńska Paulina

Klasa 1a – Deptuła-Hetman Bożena

Klasa 1b –Cicha Ilona

Klasa 1c – Oleńska Karolina

Klasa 2a – Petryka Monika

Klasa 2b – Komsta Katarzyna: Przewodnicząca Rady Rodziców

Klasa 2c – Guziak Justyna

Klasa 3a – Lemanczyk Jarosław

Klasa 3b – Kambołów Aleksandra

Klasa 3c- Majewska Monika

Klasa 4a- Adam Janicki: Komisja Rewizyjna

Klasa 4b- Kruczyk Magdalena

Klasa 5a – Wioletta Góralska

Klasa 5b – Aneta Rozberg

Klasa 6a – Kalinowska-Kupczyk Agnieszka

Klasa 6b – Cicha Ilona

Klasa 7 a – Sylwia Michałek: Skarbnik Rady Rodziców

Klasa 7 b – Aleksandra Bitowt

Klasa 8a – Ewa Kornak