1. Wszystkie prace naszych uczniów, które wpłynęły na konkurs, (oprócz już nagrodzonych w eliminacjach ogólnopolskich) zostaną ponumerowane i  wywieszone na korytarzu szkolnym.

Uczniowie klas 4 – 8 (na godzinach z wychowawcą), rodzice i pracownicy szkoły wybiorą 6 prac.

  1. Każdy pobierze z biblioteki szkolnej przygotowaną kartę do głosowania i wpisze numery prac, które najbardziej mu spodobają się.
  2. Karty należy wrzucić do koszyczka w szkolnej bibliotece do 7 maja (wtorek).
  3. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców – informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły.

 

Organizatorzy:

Rada Rodziców SP2

B. Pawłowska, G. Wojczuk