15 marca 2024 r. braliśmy udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności.
Nasi wolontariusze, pod opieką p. Jolanty Brzóski, p. Iwony Chyczewskiej, p. Marioli Iljasiuk oraz p. Agnieszki Młynarczyk, z zaangażowaniem zapraszali do wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Z całego serca dziękujemy osobom, które zechciały podzielić się artykułami spożywczymi. Wśród nich byli również absolwenci naszej szkoły. Wolontariuszom: Blance K., Marii K., Anieli K., Katarzynie R., Wiktorii Z., Mai R., Zuzannie R., Annie S., Wiktorowi K., Jakubowi J., Oskarowi R., Szymonowi K., którzy wspaniale wywiązali się z powierzonego im zadania – gratulujemy i dziękujemy 🙂