Harmonogram
Deklaracja
Analiza
PSZOK

WAŻNE INFORMACJE

Wytyczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby przebywające w izolacji domowej.

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMIPRZEBYWAJĄC W IZOLACJI DOMOWEJ

Wyjaśnienie pojęć :

 • Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
 • Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE:

Środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ:

 • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI
(CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ):

(wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytworzone w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

W przypadku odpadów zmieszanych:

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru
 • odpady gromadzimy w worku przeznaczonym na ten cel
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym
 • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji, po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa
 • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem; dodatkowo oznacza worek datą i godziną zamknięcia worka
 • po wyrzuceniu odpadów do właściwego pojemnika należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce

W przypadku odpadów segregowanych:

 • przed przekazaniem odpadów segregowanych do odbioru należy odczekać 9 dni (najlepiej wystawić je po zakończeniu izolacji). Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, meble powinny być pozostawione w domu i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja
 • magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt
 • magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej po 9-ciu dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.

Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Sporządzono na podstawie :
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii).

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY Z OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH I METAL – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • plastikowe opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • papier powleczony folią z folderów reklamowych
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • plastikowe opakowania po olejach spożywczych
 • metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki od słoików
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu
 • ubrań

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

 • nienadające się do spożycia warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowaną żywność bez opakowania,
 • resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty,
 • skoszoną trawę, liście i gałęzie, kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • trociny, elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi, niezawierające elementów z tworzyw sztucznych i elementów metalowych.

Nie wrzucamy:

 • kości, mięsa i jego resztek
 • leków
 • odchodów zwierzęcych
 • odpadów niebezpiecznych
 • popiołu
 • drewna impregnowanego, płyt MDF i wiórowych
 • kamieni, ziemi
 • innych odpadów komunalnych.

POZOSTAŁE ODPADY, KTÓRE NIE NADAJĄ SIĘ DO
SEGREGACJI WRZUCAMY, JAK DOTYCHCZAS DO POJEMNIKA
PRZEZNACZONEGO NA ODPADY ZMIESZANE.