REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BISKUPIEC

Regulamin dostępny jest TUTAJ

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.504.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY Z OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH I METAL – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • plastikowe opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • papier powleczony folią z folderów reklamowych
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • plastikowe opakowania po olejach spożywczych
 • metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki od słoików
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu
 • ubrań

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

 • nienadające się do spożycia warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowaną żywność bez opakowania,
 • resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty,
 • skoszoną trawę, liście i gałęzie, kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • trociny, elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi, niezawierające elementów z tworzyw sztucznych i elementów metalowych.

Nie wrzucamy:

 • kości, mięsa i jego resztek
 • leków
 • odchodów zwierzęcych
 • odpadów niebezpiecznych
 • popiołu
 • drewna impregnowanego, płyt MDF i wiórowych
 • kamieni, ziemi
 • innych odpadów komunalnych.

POZOSTAŁE ODPADY, KTÓRE NIE NADAJĄ SIĘ DO
SEGREGACJI WRZUCAMY, JAK DOTYCHCZAS DO POJEMNIKA
PRZEZNACZONEGO NA ODPADY ZMIESZANE.