Rusza XXVI edycja konkursu, w którym nagrodzeni zostaną wyróżniający się mieszkańcy Gminy Biskupiec.

Gala „Sukcesy” to spotkanie, na którym honorowani są ludzie, którzy w szczególny sposób reprezentują biskupieckie środowisko. Otrzymują statuetki w kategoriach nauka, kultura, promocja, „krajobraz pełen możliwości”. W tegorocznej edycji dołącza również nowa statuetka: wydarzenie roku. Nowa kategoria stanowi wyraz uznania dla tych, którzy znacząco przyczynili się do kształtowania biskupieckiej przestrzeni wydarzeń i zasługują na szczególne wyróżnienie za ich wyjątkowy wkład. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła „Sukcesów”, która wybiera laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnień może zgłaszać praktycznie każdy. Aby tego dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2024 r. na odpowiednim formularzu dokonać zgłoszenia kandydata. Do nich powinny być załączone kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Zgłoszenia należy nadsyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sukcesy 2023” na adres: Urząd Miejski, 11–300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. Nr 10). Dodatkowo wymagane jest przesłanie zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Biskupca

Regulamin – załacznik do Zarządzenia

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku – konkurs