Wykaz przychodni

POWIATOWY SZPITAL IM. JANA MIKULICZA

 • 11–300 Biskupiec
 • ul. Armii Krajowej 8
 • tel. 089 715 62 07

email: info@szpital-biskupiec.pl
www: http://www.szpital-biskupiec.pl

Struktura Szpitala:

Dyrektor: Marta Maciejewska

 1. Oddziały szpitalne (liczące łącznie 249 łóżek rzeczywistych)
  • Oddział Internistyczno – Kardiologiczny
  • Oddział Neurologii
  • Oddział Pediatrii i Alergologii
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Oddziałem Noworodkowym
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Urologią i Laryngologią
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Laryngologią
  • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Jest to jedyna tego typu jednostka na terenie Polski północno-wschodniej, w której odbywa się II etap rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po przebytych zawałach mięśnia serca i zabiegach kardiochirurgicznych.
 2. Szkoła Rodzenia (tel. 0–89 715 20 23 w. 382)
 3. Pogotowie Ratunkowe (tel. 0–89 715 20 23 w. dyspozytornia – 309, 400)
 4. Poradnie specjalistyczne:
  • alergologiczna dla dzieci i dorosłych
  • neonatologiczna
  • neurologiczna
  • chirurgii ogólnej
  • chirurgii dziecięcej
  • chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • preluksacyjna
  • urologiczno-andrologiczna
  • zdrowia psychicznego i odwykowa
 5. Diagnostyka i Rehabilitacja

Szpital w Biskupcu - widok z lotu ptaka

Zdjęcie ze strony Szpitala: http://szpital-biskupiec.pl/szpital/galeria

Osiągnięcia Biskupieckiego Szpitala:

 • Awansem dla szpitala było uzyskanie w 1997 r. przez WHO i Unicef (Światową Organizację Zdrowia) odznaki „Szpital Przyjazny Dziecku”, potwierdzającej tym samym wysoki poziom usług położniczych nad matką i dzieckiem.
 • Szpital został zauważony i wyróżniony w skali kraju, o czym świadczy 22 miejsce w „Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2002” opracowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Szpital w Biskupcu - widok budynku z przodu

Zdjęcie ze strony Szpitala: http://szpital-biskupiec.pl/szpital/galeria

Szpital jest w trakcie procedury przyznania akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikatu ISO 9001. W 2003 roku przeprowadzone zostało badanie satysfakcji pacjentów.

Ranking Rzeczypospolitej „Bezpieczny Szpital” 2009

W 2009 roku po raz szósty szpital wziął udział w Rankingu Rzeczypospolitej „Bezpieczny Szpital” opracowanego przy współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Na 700 szpitali publicznych w Polsce udział wzięły 203 szpitale. Biskupiecki szpital zajął 61 miejsce w Polsce.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w dniu 17.02.2011 roku uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” na okres 3 lat.

Szpital w Biskupcu współpracuje z Centrum Szpitalnym im. Yves Le Foll w Saint-Brieuce (Francja). Współpracę rozpoczęto jesienią 1992 roku. Potwierdzona została podpisaniem wersji francuskiej 28 kwietnia 1998 r. w Saint-Brieuc oraz wersji polskiej 27 lipca 2002 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Współpraca opiera się na wizytach biskupieckich lekarzy, pielęgniarek i położnych w Centrum Szpitalnym oraz stażach francuskiego personelu medycznego i studentów w naszym Szpitalu. Ponadto, Francuzi podarowali centralę intensywnego nadzoru kardiologicznego, obsługującą 7 stanowisk łóżkowych (1998 r.).