Powiatowy Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu uroczyście zakończył projekt rozbudowy i modernizacji szpitala.

21 września w Biskupcu odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.” Uroczystość była zwieńczeniem współpracy Szpitala, Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Gminy Biskupiec. Na placu przy budynku szpitala zgromadzili się przybyli goście, a wśród nich: Posłowie, Wojewoda, przedstawiciele władz gmin z Powiatu Olsztyńskiego, Radni Powiatowi i Miejscy, pracownicy szpitala, byli dyrektorzy oraz gospodarze wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się słowami wstępu i przemówieniami organizatorów. Następnie Ksiądz kap. hon. mgr Wiesław Badura dokonał poświęcenia zrealizowanych inwestycji w szpitalu. Aby tradycji stało się za dość odbyło się także uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oprowadził przybyłych gości po inwestycjach zrealizowanych wokół budynku szpitala, m.in. po strefie smaków, sportu i wypoczynku. Dyrektor Szpitala Marta Maciejewska przedstawiła natomiast inwestycje zrealizowane w środku placówki. Tego dnia Starosta Olsztyński Andrzej Abako oraz Dyrektor Szpitala Marta Maciejewska wręczyli wybranym osobom anioły – symbol duchowej troski o innych. Wyróżnienia dedykowane były osobom, które zawsze wspierają szpital, dzięki którym wspomniany projekt modernizacji i rozbudowy placówki udało się zrealizować. Wśród odznaczonych był także Burmistrz Biskupca. – Jestem dumny, że placówka uważana za jedną z najlepszych w kraju znajduje się właśnie w naszym mieście. Szpital nieustannie się rozwija i podwyższa standardy świadczeń medycznych. Dziękuje z całego serca wszystkim, którzy wspierali tutejszą placówkę przy realizacji tego projektu. To wspaniałe, iż pomimo trudnych czasów udało się wspólnymi siłami doprowadzić do ulepszenia szpitala, rozszerzenia jego usług medycznych oraz upiększenia terenu wokół- mówił Kamil Kozłowski.