Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w Biskupcu na ul. Przeskok.