Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Biskupcu przy ul. Z. Krasińskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.