Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rukławkach oraz lokalu mieszkalnego w Najdymowie przeznaczonych do zbycia. 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia – RUKŁAWKI 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – NAJDYMOWO