Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie – Plac Wolności, Biskupiec. 

WYKAZ