Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – lokal mieszkalny ul. Chrobrego. 

wykaz