Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w Nowym Marcinkowie.