Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia ul. Floriańska, Biskupiec. 

WYKAZ