Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w Biesowie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY