Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – ul. 1 Maja Biskupiec.

WYKAZ